C212 洗链器与清洁剂套装  |簡体中文|Cleaning/LUBE

C212 洗链器与清洁剂套装


Code C212_cn

 
 
 

#C115 免手持洗链盒
. 特殊设计的汲水装置,可充分且均匀地将清洁剂泼洒在链条上
. 加长的尼龙刷毛,可深入链条内部,使清洁效果更完整
. 能有效提高清洁效率
. 海绵可有效吸附多余的清洁剂
. 后勾式橡胶扣带勾住后上叉,免去用手抓持洗链器的困扰
. 内附一块海绵做替换
. 专利设计

#C133 链条清洁剂
. 水性自行车专用清洁剂,中性不伤皮肤及车架烤漆
. 和水稀释使用效果更佳


Relate Product

  • C115S #C113 & #C115洗链盒之备品

    C115S #C113 & #C115洗链盒之备品

  • C124 清洁刷套装

    C124 清洁刷套装

  • C272 补修专用润滑脂黄油枪套组

    C272 补修专用润滑脂黄油枪套组

Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

C212 洗链器与清洁剂套装