C115 免手持洗链盒  |簡体中文|Cleaning/LUBE

C115 免手持洗链盒


Code C115_cn
 
 

. 特殊设计的汲水装置,可充分且均匀地将清洁剂泼洒在链条上
. 加长的尼龙刷毛,可深入链条内部,使清洁效果更完整
. 能有效提高清洁效率
. 海绵可有效吸附多余的清洁剂
. 后勾式橡胶扣带勾住后上叉,免去用手抓持洗链器的困扰
. 内附一块海绵做替换
. 专利设计


Relate Product

 • C115S #C113 & #C115洗链盒之备品

  C115S #C113 & #C115洗链盒之备品

 • C123 飞轮清洁刷

  C123 飞轮清洁刷

 • C134 链条清洁剂

  C134 链条清洁剂

 • C141 PTFE润滑剂

  C141 PTFE润滑剂

Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

C115 免手持洗链盒