67A5 专业级剪线钳  |簡体中文|Shift & Brake

67A5 专业级剪线钳


Code 67A5_cn
. 可轻松剪断内线、外管及护套 (内线最大至∅3.5mm、外管最大至∅7.0mm)
. 特别的钳口设计保证内线不致散乱
. 另附线端整理口,以备不时之需
. 线帽口可以方便的夹紧金属线帽
. 采用人体工学设计的握把,使用舒适省力
. 已注册专利


Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

67A5 专业级剪线钳