66F1 预填式自动补胎液  |簡体中文|Wheel

66F1 预填式自动补胎液


Code 66F1_cn
 
 
 

. 适用于内胎、免内胎式外胎、管胎
. 每瓶附一只气嘴芯工具
. 适用胎压 60 PSI
. 建议每半年重新添加
. 每瓶可填充2轮 


Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

66F1 预填式自动补胎液