37X3 双开花鼓扳手组  |簡体中文|Hub & Freewheel

37X3 双开花鼓扳手组


Code 37X3_cn
. #37A1 : 13x14mm
. #37B1 : 15x16mm
. #37C1 : 17x18mm
. #37A1+#37B1+#37C1,三只一组
. 轻巧耐用
. 采用铬钼合金钢经精密加工制成


Relate Product

  • E122 花鼓踏板轴心夹器

    E122 花鼓踏板轴心夹器

Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

37X3 双开花鼓扳手组