12S5 快速铜头起子  |簡体中文|Wheel

12S5 快速铜头起子


Code 12S5_cn
 
 
 

. 适用于双层圈轮组
. 可快速的预锁幅条,可使用深度至40mm的轮框
. 深度控制功能,在预锁3~4mm后幅条会将起子退出
. V型弹簧装置,可将铜头固定在起子上,避免铜头掉入轮框中的问题   


Relate Product

  • 12T4 扁辐条固定器

    12T4 扁辐条固定器

Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

12S5 快速铜头起子