E181C 34mm車管口徑鉸刀  |正體中文|車頭碗

E181C 34mm車管口徑鉸刀


Code E181C_tw
 
 
 

. 適用於1-1/8"前叉珠碗之車架頭管
. 特別搭配Chris King®系列


Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

E181C 34mm車管口徑鉸刀