66F1 預填式自動補胎液  |正體中文|輪

66F1 預填式自動補胎液


Code 66F1_tw
 
 
 

. 適用於內胎、免內胎式外胎、管胎
. 每瓶附一隻氣嘴芯工具 
. 適用胎壓 60 PSI  
. 建議每半年重新添加
. 每瓶可填充2輪 


Add to cart

Faded Short Sleeve T-shirts

66F1 預填式自動補胎液